image banner
Kết luận thanh tra về Trách nhiệm của Hiệu trưởng và các Tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về: Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; công tác quản lý, sử dụng tài sản công, các nguôn kinh phí của trường Cao đẳng Y tế Sơn La năm 2022, 2023
Số ký hiệu văn bản 23/KL-TTr
Ngày ban hành 03/06/2024
Ngày hiệu lực 03/06/2024
Trích yếu nội dung Kết luận thanh tra về Trách nhiệm của Hiệu trưởng và các Tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về: Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; công tác quản lý, sử dụng tài sản công, các nguôn kinh phí của trường Cao đẳng Y tế Sơn La năm 2022, 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Pháp quy
Người ký duyệt Nguyễn Minh Hòa
Tài liệu đính kèm kl 23 truong cao dang y te.pdf