image banner
Báo cáo Kết quả triển khai các biện pháp khắc phục, sửa chữa những tồn tại, khuyết điểm theo Kết luận thanh tra số 23/KL-TTr ngày 03/6/2024 của Thanh tra tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 230/BC-CĐYT
Ngày ban hành 28/06/2024
Ngày hiệu lực 28/06/2024
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả triển khai các biện pháp khắc phục, sửa chữa những tồn tại, khuyết điểm theo Kết luận thanh tra số 23/KL-TTr ngày 03/6/2024 của Thanh tra tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Lò Thị Kiểu
Tài liệu đính kèm 230-bao cao thuc hien ket luan thanh tra so 23 ngay 3.6.2024 (1).pdf