image banner
Kế hoạch cải tiến chất lượng chương trình đào tạo ngành Hộ sinh, trình độ cao đẳng sau tự đánh giá năm 2024
Số ký hiệu văn bản 194/KH-CĐYT
Ngày ban hành 29/05/2024
Ngày hiệu lực 29/05/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch cải tiến chất lượng chương trình đào tạo ngành Hộ sinh, trình độ cao đẳng sau tự đánh giá năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Hoàng Thị Thúy Hà
Tài liệu đính kèm KH cải tiến chất lượng CTĐT ngành Hộ sinh sau tự đánh giá 2024.pdf