image banner
Kế hoạch cải tiến chất lượng chương trình đào tạo ngành Dược trình độ Cao đẳng hệ chính quy sau tự đánh giá năm 2024
Số ký hiệu văn bản 170/KH-CĐYT
Ngày ban hành 09/05/2024
Ngày hiệu lực 09/05/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch cải tiến chất lượng chương trình đào tạo ngành Dược trình độ Cao đẳng hệ chính quy sau tự đánh giá năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Hoàng Thị Thúy Hà
Tài liệu đính kèm 2024. KH CẢI TIẾN 2024.pdf