image banner
Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng chương trình đào tạo trình độ cao đẳng ngành Hộ sinh năm 2023
Số ký hiệu văn bản 154/BC-CĐYT
Ngày ban hành 26/04/2024
Ngày hiệu lực 26/04/2024
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng chương trình đào tạo trình độ cao đẳng ngành Hộ sinh năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Hoàng Thị Thúy Hà
Tài liệu đính kèm BC kết quả Cải tiến chất lượng CTĐT Hộ sinh 2023.pdf