image banner
Quyết định về việc thành lập các tiểu ban rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu ra trình độ Cao đẳng
Số ký hiệu văn bản 341/QĐ-CĐYT
Ngày ban hành 05/10/2022
Ngày hiệu lực 05/10/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc thành lập các tiểu ban rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu ra trình độ Cao đẳng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Hoàng Thị Thúy Hà
Tài liệu đính kèm 2023. QĐ TỔ BIÊN SOẠN 2023.pdf