image banner
Quyết định về việc thành lập hội đồng thẩm định chuẩn đầu ra trình độ cao đẳng
Số ký hiệu văn bản 404/QĐ-CĐYT
Ngày ban hành 12/12/2022
Ngày hiệu lực 12/12/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc thành lập hội đồng thẩm định chuẩn đầu ra trình độ cao đẳng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 2023. QĐ THẨM ĐỊNH CHUẨN ĐẦU RA 2023.pdf