image banner
Kế hoạch cải tiến chất lượng Chương trình đào tạo ngành Dược trình độ Cao đẳng hệ chính quy sau tự đánh giá năm 2023
Số ký hiệu văn bản 520/KH-CĐYT
Ngày ban hành 05/12/2023
Ngày hiệu lực 05/12/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch cải tiến chất lượng Chương trình đào tạo ngành Dược trình độ Cao đẳng hệ chính quy sau tự đánh giá năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Hoàng Thị Thúy Hà
Tài liệu đính kèm 2023. KH CẢI TIẾN 2023.pdf