image banner
Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo Ngành Điều dưỡng năm 2023
Số ký hiệu văn bản 279/BC-CĐYT
Ngày ban hành 03/10/2023
Ngày hiệu lực 03/10/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo Ngành Điều dưỡng năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Hoàng Thị Thúy Hà
Tài liệu đính kèm 2023. BC Tự đánh giá CTĐT ngành Điều dưỡng (2023).pdf