image banner
Báo cáo Tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Hộ sinh năm 2023
Số ký hiệu văn bản 280/BC-CĐYT
Ngày ban hành 03/10/2023
Ngày hiệu lực 03/10/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo Tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Hộ sinh năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Hoàng Thị Thúy Hà
Tài liệu đính kèm 2023. BC kết quả Tự đánh giá CTĐT CĐ ngành Hộ sinh (2023).pdf