image banner
Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo Ngành Dược trình độ Cao đẳng năm 2023
Số ký hiệu văn bản 276/BC-CĐYT
Ngày ban hành 03/10/2023
Ngày hiệu lực 03/10/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo Ngành Dược trình độ Cao đẳng năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Hoàng Thị Thúy Hà
Tài liệu đính kèm 2023. BÁO CÁO CHI TIẾT CTĐT 2023.pdf