image banner
Báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng Chương trình đào tạo Ngành Dược trình độ Cao đẳng năm 2023
Số ký hiệu văn bản 33/BC-CĐYT
Ngày ban hành 31/01/2024
Ngày hiệu lực 31/01/2024
Trích yếu nội dung Báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng Chương trình đào tạo Ngành Dược trình độ Cao đẳng năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Hoàng Thị Thúy Hà
Tài liệu đính kèm 2023. BÁO CÁO CẢI TIẾN 2023.pdf