Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Tuần 34
Thứ ba
15/08/2017
07:45 Khai mạc Đánh giá ngoài chất lượng giáo dục Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN - Trung tâm KĐCLGD, ĐHQG Hà Nội: Đại diện lãnh đạo;
- Đoàn Chuyên gia Đánh giá ngoài: theo QĐ số 35/QĐ-KĐCL ngày 09/9/2015 của Giám đốc Trung tâm KĐCLGD, ĐH Quốc gia Hà Nội;
- ĐHĐN: Ban Giám đốc ĐHĐN, đại diện Lãnh đạo các Ban;
- Trường ĐHKT: Ban Giám hiệu, Hội đồng tự đánh giá, Lãnh đạo các phòng, Ban chủ nhiệm các khoa, Giám đốc Thư viện, Giám đốc các Trung tâm và đại diện CBVC, giảng viên, sinh viên;
- Các CSGDĐH thành viên: Đại diện Ban Giám hiệu, Lãnh đạo Phòng/Tổ Khảo thí &KĐCLGD;
- Các quan sát viên theo danh sách đăng ký.
Hội trường E - Tr.ĐHKT Giám đốc ĐHĐN
Thứ tư
16/08/2017
07:00 Lễ Khai mạc “Kỳ thi sinh viên giỏi Đại học Đà Nẵng năm 2016” tại các cụm thi: Trường ĐHBK, ĐHKT, ĐHNN. - ĐHĐN: Đại diện BTC Kỳ thi cấp ĐHĐN;
- Các trường đăng cai (ĐHBK, ĐHKT, ĐHNN): Ban Tổ chức Kỳ thi cấp trường, các cán bộ làm nhiệm vụ tại Kỳ thi;
- Sinh viên đăng ký tham dự kỳ thi;
- Các đại biểu theo giấy mời.
Các trường đăng cai cụm thi (ĐHBK, ĐHKT, ĐHNN) Trưởng BTC cấp trường (đăng cai cụm thi)
08:00 Lễ Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao CBVC ĐHĐN lần thứ IV – 2016 (*) - BTC Đại hội (theo QĐ số 1271/QĐ-ĐHĐN ngày 11/3/2016 của Giám đốc ĐHĐN);
- ĐHĐN: Đại diện: Ban Giám đốc, BTV Công đoàn, BTV Đoàn TNCSHCM, Lãnh đạo các Văn phòng, Ban, Trung tâm, Khoa, Viện trực thuộc;
- Các CSGDĐHTV: Đại diện: BGH, BTV Công đoàn cơ sở;
- Trưởng đoàn, Chỉ đạo viên, Huấn luyện viên, vận động viên, cổ động viên các đội tham gia thi đấu;
- Các đồng chí có giấy mời.
Trung tâm Thể thao ĐHĐN Giám đốc ĐHĐN Trưởng BTC Đại hội
08:00 Hội nghị Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ ĐHĐN giai đoạn 2011 - 2015 - Bộ GD&ĐT: Đại diện Lãnh đạo Bộ, Vụ KHCN&MT;
- Tp Đà Nẵng: Đại diện UBND, Sở KH&CN;
- ĐHĐN: Ban Giám đốc, Trưởng các Ban, Chánh các Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN, Giám đốc các TT trực thuộc, Trưởng các Khoa: ĐTQT, Y-Dược, GDTC;
- Các CSGDĐHTV: Ban Giám hiệu, Phòng KH&HTQT, Trưởng các Khoa;
- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Viện VNUK: Giám đốc, Phụ trách KHCN;
- Các GS, PGS cơ hữu của ĐHĐN;
- Các cán bộ, giảng viên được khen thưởng tại Hội nghị;
- Đại biểu theo Giấy mời.
Hội trường - 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
Thứ năm
17/08/2017
07:00 Lễ Khai mạc “Kỳ thi sinh viên giỏi Đại học Đà Nẵng năm 2016” tại cụm thi Trường ĐHSP - ĐHĐN: Đại diện BTC Kỳ thi cấp ĐHĐN;
-Trường ĐHSP: Ban Tổ chức Kỳ thi Trường ĐHSP, các cán bộ làm nhiệm vụ tại cụm thi Trường ĐHSP;
- Sinh viên đăng ký tham dự Kỳ thi;
- Các đại biểu theo giấy mời.
Tr.ĐHSP Trưởng BTC Kỳ thi Trường ĐHSP
Tuần 33
Thứ hai
07/08/2017
08:00 Họp giao ban công tác đào tạo - ĐHĐN: PGĐ Đoàn Quang Vinh, Lãnh đạo Ban Đào tạo; Đại diện lãnh đạo Ban KHTC;
- Các CSGDĐH thành viên: Đại diện BGH phụ trách đào tạo, Trưởng Phòng ĐT;
- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Khoa Y Dược, Viện NC&ĐT Việt – Anh, Trung tâm GDTC, Trung tâm ĐTTX: Trưởng các đơn vị, Trưởng Phòng ĐT.
Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Đoàn Quang Vinh
09:30 Kiểm tra danh sách đăng ký dự thi, thống nhất số môn thi đủ điều kiện tổ chức và cơ cấu giải thưởng Kỳ thi Sinh viên Giỏi ĐHĐN năm 2016 ĐHĐN: Trưởng ban, Phó trưởng ban, ủy viên thường trực, ủy viên phụ trách kế hoạch tài chính BTC Kỳ thi cấp ĐHĐN (theo QĐ số 692/QĐ-ĐHĐN ngày 17/02/2016 của Giám đốc ĐHĐN);
- Trường ĐHBK, ĐHKT, ĐHSP, ĐHNN: Trưởng ban, Phó trưởng ban, ủy viên thường trực BTC Kỳ thi cấp trường; Trưởng Phòng CTSV;
- Trường CĐCN, CĐCNTT, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Khoa Y Dược, Viện VNUK: Trưởng Phòng CTHSSV.
Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn Trưởng BTC Kỳ thi cấp ĐHĐN
Thứ bảy
12/08/2017
14:00 Bốc thăm xếp lịch thi đấu Đại hội Thể dục thể thao CBVC ĐHĐN lần thứ IV – 2016 - Thường trực BTC Đại hội;
- Trưởng đoàn, Chỉ đạo viên/Huấn luyện viên các đội tham gia thi đấu;
- Trưởng các Tổ chuyên môn Khoa GDTC.
Trung tâm Thể thao ĐHĐN Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN Phó Trưởng BTC Đại hội
Chủ nhật
13/08/2017
08:00 Giao ban công tác UBKT Đảng uỷ ĐHĐN - Ủy viên UBKT Đảng ủy ĐHĐN;
- Chủ nhiệm UBKT các Đảng ủy cơ sở;
- Đ/c Phan Văn Minh, phụ trách công tác UBKT của Đảng bộ Trường CĐCNTT.
Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy ĐHĐN
09:00 Giao ban công tác Văn phòng Đảng ủy ĐHĐN - Cán bộ Văn phòng: Đảng ủy ĐHĐN và các Đảng ủy cơ sở;
- Đ/c Đảng ủy viên phụ trách công tác Văn phòng các Đảng ủy cơ sở.
Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn Chánh VP Đảng ủy ĐHĐN
10:00 Giao ban công tác Tuyên huấn Đảng uỷ ĐHĐN - Ủy viên Ban Tuyên huấn Đảng uỷ ĐHĐN;
- Các đ/c phụ trách công tác Tuyên huấn và DLXH các Đảng uỷ cơ sở;
- Các đ/c phụ trách công tác Tuyên huấn và DLXH các tổ chức đoàn thể ĐHĐN (Công đoàn, Đoàn TN, Hội HCCB), Trưởng Ban CTHSSV;
- Các đ/c Báo cáo viên Đảng ủy ĐHĐN;
- Các đ/c Cộng tác viên Dư luận XH ĐHĐN;
- Mời dự: Đ/c Chánh VP Đảng ủy ĐHĐN.
Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn Trưởng ban Ban Tuyên huấn Đảng uỷ ĐHĐN
Tuần 32
Thứ ba
01/08/2017
15:30 Họp Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHĐN Như bên. Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn Bí thư Đảng ủy ĐHĐN
Thứ tư
02/08/2017
08:00 Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, cấp Giấy chứng nhận PCCC và thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2016 - ĐHĐN: Đội PCCC và CNCH Cơ quan ĐHĐN (theo QĐ số 5543/QĐ-ĐHĐN ngày 02/11/2015);
- Các CSGDĐH thành viên và đơn vị trực thuộc: Các thành viên đăng ký tham gia;
- Sở CS PCCC TP Đà Nẵng, Phòng CS PCCC quận Hải Châu, CSGT quận Hải Châu, Công an phường Hải Châu 1: Theo kế hoạch số 168/KH-PCCC1 ngày 16/3/2016.
Hội trường và khuôn viên CQ ĐHĐN Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC Quận Hải Châu
16:30 Lễ Trao bằng Tốt nghiệp Lớp KL.20.1DKT Theo Thông báo số 54/ĐTTX, ngày 15/3/2016 của Trung tâm ĐTTX, ĐHĐN Hội trường Nhà Đa Năng Trung tâm ĐTTX, ĐHĐN
17:00 Lễ Kỷ niêm 70 năm ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946-27/3/2016): Tổng kết, tuyên dương khen thưởng cán bộ, sinh viên ĐHĐN đạt thành tích trong các cuộc thi đấu thể thao năm 2015 và tại Đại hội Thể thao Sinh viên toàn quốc lần thứ V-2015 - ĐHĐN: Ban Giám đốc, Chánh Văn phòng; Trưởng các Ban: CTHSSV, TCCB, KHTC, PC&TĐ; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội SV ĐHĐN; Trưởng các Khoa: Y-Dược, GDTC;
- Các CSGDĐH thành viên: Đại diện Ban Giám hiệu; Trưởng Phòng CTHSSV;
- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: Giám đốc;
- Toàn thể CBVC Khoa GDTC và Trung tâm Thể thao;
- Các cán bộ tham gia đội tuyển Cầu lông CBVC ĐHĐN; Các sinh viên tham gia các đội tuyển: Bóng đá; Bóng bàn; Bóng rổ nữ; Cờ vua; Cầu lông; Vovinam và Điền kinh.
Trung tâm Thể thao ĐHĐN PGĐ ĐHĐN PGS. TS. Ngô Văn Dưỡng
Thứ sáu
04/08/2017
14:00 Họp Hội đồng tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016 Quyết định số 730/QĐ-ĐHĐN ngày 18/02/2016 của Giám đốc ĐHĐN Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng
16:00 Họp Hội đồng xét tuyển chọn ứng viên dự tuyển đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2016 của các đơn vị trực thuộc ĐHĐN Theo QĐ số 1449/QĐ-ĐHĐN ngày 23/3/2016 của Giám đốc ĐHĐN Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng Giám đốc ĐHĐN
Thứ bảy
05/08/2017
08:00 Họp Hội đồng Thi đua Khen thưởng cấp ĐHĐN Theo QĐ số 2628/QĐ-ĐHĐN ngày 02/6/2015 của Giám đốc ĐHĐN. Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng GS.TS. Trần Văn Nam
Tuần 31
Thứ ba
25/07/2017
19:00 Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2016) và Khai mạc Hội trại truyền thống Tuổi trẻ Đại học Đà Nẵng “Hào khí vươn cao, khát vọng bay xa” (Ngày 18, 19, 20/3/2016) - Đại biểu khách mời;
- BCH ĐTN, BCH Hội SV ĐHĐN và các đơn vị trực thuộc;
- ĐVTN tham gia Hội trại.
Khuôn viên ngoài trời Công viên Châu Á Bí thư Đoàn ĐHĐN
19:30 Lễ Khai mạc Liên hoan (truyền hình trực tiếp trên VTV8 và và Đài PTTH các tỉnh Tây Nguyên) Giám đốc Nhà Rông KonK’Lor, TP. Kon Tum Trưởng ban tổ chức
Thứ tư
26/07/2017
07:30 Khai giảng Khóa đào tạo Kiểm định viên Kiểm định chất lượng giáo dục - Khóa 1 - Đại diện Ban Giám đốc ĐHĐN;
- Lãnh đạo Trung tâm KĐCLDG - ĐHĐN, BTC lớp học và các học viên.
Hội trường - 41 Lê Duẩn PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Đoàn Quang Vinh
08:00 Hội thảo XTĐT phát triển Nông nghiệp công nghệ cao Giám đốc Khu Du lịch sinh thái huyện Konplong Trưởng ban tổ chức
Thứ bảy
29/07/2017
08:00 Lễ mở thầu gói thầu Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán Dự án đầu tư xây dựng Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum (điều chỉnh) - ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng; đại diện Lãnh đạo Ban KHTC; Lãnh đạo và CV Ban CSVC;
- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: Đại diện lãnh đạo;
- Đơn vị Tư vấn xét thầu: Đại diện Lãnh đạo đơn vị và Tổ chuyên gia xét thầu;
- Các nhà thầu tham gia dự thầu.
Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng
Chủ nhật
30/07/2017
17:00 Họp Ban Chấp hành Công đoàn ĐHĐN - BCH Công đoàn ĐHĐN;
- Ủy ban kiểm tra Công đoàn ĐHĐN.
Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN
Tuần 29
Thứ ba
11/07/2017
09:00 Họp BTC giải bóng chuyền nam, nữ Phân hiệu mở rộng năm 2016 Theo QĐ 05/QĐ-CĐPHKT, ngày 15/02/2016 của Công đoàn Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum Phòng Họp Trưởng Ban tổ chức
Thứ tư
12/07/2017
07:00 Khai mạc Giải bóng chuyền nam, nữ Phân hiệu mở rộng năm 2016
(Thi đấu ngày 05,06/3/2016)
- Theo Kế hoạch số 04/KH-CĐPHKT, ngày 15/02/2016 của Công đoàn Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum;
- Theo Giấy mời
Sân bóng chuyền cơ sở 1, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum Trưởng Ban tổ chức
Thứ năm
13/07/2017
17:00 Bế mạc Giải bóng chuyền nam, nữ Phân hiệu mở rộng năm 2016 - Theo Kế hoạch số 04/KH-CĐPHKT, ngày 15/02/2016 của Công đoàn Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum;
- Theo Giấy mời.
Sân bóng chuyền cơ sở 1, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum Trưởng Ban tổ chức
Thứ sáu
14/07/2017
14:30 Hội nghị đại diện cử tri lấy ý kiến nhận xét đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân - ĐHĐN: BTV Đảng ủy, Ban Giám đốc, Chánh các VP, Trưởng các Ban chức năng, BCH Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên ĐHĐN, Chủ tịch Hội CCB, Trưởng các khoa trực thuộc, Viện trưởng Viện NC&ĐT Việt- Anh, Giám đốc các Trung tâm, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan, Bí thư Đoàn TN Cơ quan, Chủ tịch Hội CCB Cơ quan;
- Các CSGDĐHTV, Phân hiệu: BTV Đảng ủy, Chi ủy cơ sở; Ban Giám hiệu, Giám đốc Phân hiệu; Đại diện BTV Công đoàn, ĐTN, Hội CCB.
Hội trường - 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
16:00 Hội nghị Ban lãnh đạo mở rộng để thảo luận, giới thiệu ngưới ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân - ĐHĐN: BTV Đảng ủy, Ban Giám đốc, Trưởng ban Ban TCCB, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội CCB, Trưởng các khoa trực thuộc, Viện trưởng Viện NC&ĐT Việt-Anh, Giám đốc các Trung tâm;
- Các CSGDĐHTV, Phân hiệu: Bí thư Đảng ủy, Chi ủy cơ sở; Hiệu trưởng; Giám đốc Phân hiệu.
Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
Thứ bảy
15/07/2017
14:00 Họp Đảng ủy Phân hiệu - Như bên;
- Mời: Bí Thư Chi bộ Giảng viên; Bí Thư chi bộ Sinh viên
Phòng họp Bí Thư Đảng ủy PH
15:00 Họp Giao ban tháng 3/2016 - Ban Giám đốc;
- Chủ tịch Công đoàn;
- Bí thư ĐTN;
- Trưởng, phó các đơn vị: Phòng, Khoa, Tổ
Phòng Họp Giám đốc PH
Chủ nhật
16/07/2017
07:00 Tự kiểm tra tài chính và phê duyệt quyết toán năm 2015 (ngày 9 và 10/3/2016) - Ban KH-TC, ĐHĐN;
- Giám đốc Phân hiệu;
- Phòng KH-TC Phân hiệu.
Phòng KH-TC Giám đốc Phân hiệu
16:00 Họp Ban Tài chính Công đoàn ĐHĐN mở rộng - Công đoàn ĐHĐN: Ban Tài chính và Văn phòng;
- Công đoàn cơ sở: Chủ tịch và Kế toán công đoàn.
Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN
Tuần 28
Thứ hai
03/07/2017
14:00 Họp Ban Tổ chức “Kỳ thi sinh viên giỏi ĐHĐN năm 2016” - Theo QĐ số: 692/QĐ-ĐHĐN ngày 17/02/2016 của Giám đốc ĐHĐN;
- Mời Trưởng Phòng CTSV các CSGDĐHTV, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Khoa Y Dược, Viện VN-UK.
Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN Trưởng BTC
16:30 Tự kiểm tra tài chính nội bộ
(Ngày 25,26/02/2016)
- Giám đốc PH;
- Chủ tịch Công đoàn PH;
- TP. HC-TH;
- Phòng KH-TC;
Mời: Ông Trương Văn Kinh – TT Thông tin Học liệu, ĐHĐN
Bà Nguyễn Thị Hường – TTĐTTX ,ĐHĐN
Phòng KH-TC Giám đốc PH
Thứ ba
04/07/2017
08:00 Họp bàn công tác xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học thành viên - ĐHĐN: Giám đốc ĐHĐN, PGĐ Ngô Văn Dưỡng; Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban chức năng thuộc ĐHĐN; Lãnh đạo và Chuyên viên Ban TCCB;
- Các CSGDĐHTV, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: Hiệu trưởng, Giám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Trưởng Phòng TC-HC.
Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
Thứ năm
06/07/2017
07:00 - 17:00 Lễ ra quân Tháng Thanh niên và Chương trình tập huấn cán bộ Đoàn – Hội chủ chốt năm 2016 - Ban Chấp hành Đoàn TN – Hội SV ĐHĐN;
- Ban Chấp hành Đoàn TN – Hội SV các đơn vị trực thuộc;
- ĐVTN tham dự chương trình tập huấn;
- Đại biểu có giấy mời.
Tượng đài 2/9 và Khu du lịch Cảng Tiên Sa Đà Nẵng Bí thư Đoàn ĐHĐN
Thứ sáu
07/07/2017
14:00 Họp Hội đồng xét duyệt danh mục đề tài KH&CN cấp ĐHĐN năm 2016,
đồng các ngành Kinh tế
Theo QĐ số 746/QĐ-ĐHĐN ngày 19/02/2016 của Giám đốc ĐHĐN. Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng
Chủ nhật
09/07/2017
14:00 Họp bình xét khen thưởng khoa học công nghệ giai đoạn 2011-2015 - Ban Giám đốc;
- Trưởng, phó các đơn vị: Phòng KH & HTQT, khoa
Phòng Họp Giám đốc PH
15:00 Hội nghị triển khai công tác quốc phòng - an ninh năm 2016 - ĐHĐN: Ban Chỉ huy quân sự, đ/c Trần Phước Sơn (Ban TCCB);
- Các CSGDĐHTV, ĐVTT: Trung đội trưởng, Tiểu đội trưởng.
Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn Chỉ huy trưởng BCHQS ĐHĐN
Tuần 27
Thứ ba
27/06/2017
02:00 Họp tham gia góp ý các tiêu chí xét lương tăng thêm - Ban Giám đốc;
- Chủ tịch Công đoàn;
- Bí Thư Đoàn TN;
- Trưởng phó các phòng, khoa, tổ
Phòng họp Giám đốc PH
Thứ sáu
30/06/2017
13:30 Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2015 Khối thi đua Văn hóa – Xã hội Theo Giấy mời số 04/GM-BDT, ngày 17/02/2016 (Giám đốc PH, TP. HC-TH) Hội trường Ban Dân tộc, 163 Bà Triệu – TP Kon Tum Trưởng khối thi đua Văn hóa – Xã hội
Chủ nhật
02/07/2017
15:00 Họp Ban Tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ ĐHĐN giai đoạn 2011 - 2015 Theo QĐ số 04/QĐ-ĐHĐN ngày 04/01/2016 của Giám đốc ĐHĐN. Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
Tuần 26
Thứ sáu
23/06/2017
08:30 Gặp mặt đầu Xuân Bính Thân - 2016 và Chúc mừng tân Giáo sư, tân Phó Giáo sư và tân Tiến sĩ năm 2015 - ĐHĐN: Ban Giám đốc; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn TN; Chủ tịch Hội SV; Chủ tịch Hội CCB; Chủ tịch Hội Cựu Giáo chức; Trưởng Chi Hội Nữ Trí thức ĐHĐN; Chánh, Phó các VP; Trưởng, Phó các Ban; Trưởng, Phó các Khoa trực thuộc; Giám đốc, Phó Giám đốc các Trung tâm; Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện NC&ĐT Việt-Anh; Trưởng Ban TTND; Kế toán trưởng;
- Cơ quan ĐHĐN, các CSGDĐH thành viên, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: Ban Giám hiệu; Ban Giám đốc Phân hiệu; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn TN; Chủ tịch Hội SV;
- Các tân Giáo sư, tân Phó Giáo sư, tân Tiến sĩ 2015 (theo giấy mời).
Hội trường - 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
Thứ bảy
24/06/2017
15:00 Họp Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Đà Nẵng - Các thành viên Hội đồng ĐBCLGD ĐHĐN theo QĐ số 6254/QĐ-ĐHĐN ngày 30/10/2014 của Giám đốc ĐHĐN;
- Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng ĐBCLGD ĐHĐN theo QĐ số 6255/QĐ-ĐHĐN ngày 30/10/2014 của Giám đốc ĐHĐN;
- Mời: Giám đốc Trung tâm TTHL, Giám đốc Trung tâm Thể thao.
Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng
Tuần 24
Thứ hai
05/06/2017
07:30 Họp bàn Chức năng và nhiệm vụ của Tổ ĐBCLGD và Khảo thí; Hoàn thiện bảng mô tả công việc từng cá nhân của Tổ ĐBCLGD và Khảo thí. - Phó Giám đốc PH;
- Trường phòng HC-TH;
- Tổ ĐBCLGD và Khảo thí.
Phòng họp Phó GĐ Phân hiệu
09:30 Họp bàn Chức năng và nhiệm vụ của Tổ Thư viện; Hoàn chỉnh bảng mô tả công việc từng cá nhân của Tổ Thư viện - Phó Giám đốc;
- Trưởng phòng HC-TH;
- Tổ Thư viện
Phòng họp Phó GĐ Phân hiệu
14:00 Đảng ủy làm việc với Công đoàn, Đoàn Thanh niên. -Phó Bí Thư ĐU;
- BCH Công đoàn, BCH Đoàn TN;
- Trường phòng HC-TH.
Phòng họp - Phó Bí Thư ĐU
Thứ ba
06/06/2017
08:00 Hội nghị tổng kết công tác Đảng Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum năm 2015 Toàn thể đảng viên Đảng bộ Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum Hội trường Nhà Đa năng Bí Thư Đảng ủy PH
Chủ nhật
11/06/2017
08:00 Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015 và kỷ niệm 86 năm ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2016) của Đảng bộ ĐHĐN - Theo Thông báo số 135-TB/ĐU ngày 15/01/2016 của BTV Đảng ủy ĐHĐN;
- Đại biểu khách mời.
Hội trường 41 Lê Duẩn Bí thư Đảng ủy ĐHĐN
14:00 Họp tổng kết tình hình thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Kon Tum năm 2015 và triển khai Kế hoạch thực hiện Quy hoạch năm 2016 Theo Giấy mời số 02/GM-SKHĐT, ngày 01/02/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum Phòng họp lớn -UBND tỉnh Kon Tum Đ/c Trần Thị Nga, PCT UBND tinh KT, Chủ tịch HĐ phát triển nhân lực.
Tuần 23
Thứ ba
30/05/2017
14:00 Họp bàn công tác tổ chức cán bộ - Lãnh đạo và Chuyên viên Ban TCCB;
- Trưởng Phòng TCHC các CSGDĐHTV và các đơn vị trực thuộc. (TP. HCTH Phân hiệu dự họp)
Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn Trưởng Ban TCCB
14:00 Họp bàn về trang web mới của PH - Giám đốc;
- Tổ QTM và TT, lãnh đạo các khoa, lãnh đạo các phòng
Phòng họp Giám đốc PH
Thứ sáu
02/06/2017
15:00 BCH công đoàn Phân hiệu Như bên Phòng họp Chủ tịch CĐ Phân hiệu
Thứ bảy
03/06/2017
08:00 Họp bàn Chức năng và nhiệm vụ của Phòng CTHSSV; Hoàn chỉnh bảng mô tả công việc từng cá nhân của Phòng CTHSSV. - Phó GĐ;
- Trưởng P.HC-TH;
- Toàn thể CBVC Phòng CTHSSV
Phòng họp Phó GĐ Phân hiệu
Chủ nhật
04/06/2017
08:00 Lễ Tổng kết và Trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên và nhi đồng tỉnh Kon Tum Đại diện lãnh đạo PH Hội trường Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành Ban Tổ chức Hội thi STKT tỉnh Kon Tum
14:00 Họp bàn Chức năng và nhiệm vụ của Phòng HC-TH; Hoàn chỉnh bảng mô tả công việc từng cá nhân của Phòng HC-TH - Phó GĐ Phân hiệu;
- Toàn thể CBVC Phòng HC-TH
Phòng họp Phó GĐ Phân hiệu
Tuần 22
Thứ hai
22/05/2017
08:00 Báo cáo Đề án Ngoại ngữ QĐ số 183/QĐ-PHKT ngày 12/5/2015 V/v thành lập Ban soạn thảo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 trực thuộc Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (Nhóm soạn thảo báo cáo) Phòng họp PGS.TS. Đặng Văn Mỹ, Trưởng Ban soạn thảo Đề án Ngoại ngữ
Thứ ba
23/05/2017
08:00 Tiếp CBVC, đoàn viên công đoàn CBVC, đoàn viên công đoàn có nhu cầu - Cơ sở 1: Thư viện; - CS2: VP Khoa SP&DBĐH - CS1: Phó CT CĐ, Trưởng Ban Nữ công; - CS2: Chủ tịch CĐ
08:00 Hội nghị tổng kết hoạt động các Trung tâm giai đoạn 2010 -2015 - ĐHĐN: Đại diện Ban Giám đốc; Lãnh đạo các Ban: TCCB, KHTC, KHCNMT, CSVC, Ban Giám đốc các Trung tâm trực thuộc;
- Các CSGDĐH thành viên: Đại diện Ban Giám hiệu, Phòng KHCN&HTQT, Lãnh đạo Khoa, Ban Giám đốc Trung tâm;
- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Khoa Y Dược: Đại diện Lãnh đạo.
Hội trường - 41 Lê Duẩn PGĐ ĐHĐN GS.TS. Trương Bá Thanh
Thứ sáu
26/05/2017
14:00 Hội CTĐVN tỉnh Kon Tum làm việc với Phân hiệu về việc thành lập Hội Chữ thập đỏ tại Phân hiệu. - Lãnh đạo Hội CTĐVN tỉnh Kon Tum;
- Đại diện BGĐ Phân hiệu;
- Trưởng phòng HC-TH, Công tác HSSV, Lãnh đạo
Phòng họp Lãnh đạo Hội CTĐVN tỉnh Kon Tum
Thứ bảy
27/05/2017
14:00 Họp Chi bộ Hành chính Như bên Phòng họp Bí Thư chi bộ Hành chính
Chủ nhật
28/05/2017
08:00 Họp thông qua đề tài NCKH các cấp - Giám đốc;
- Lãnh đạo các khoa, phòng KH&HTQT, các giảng viên có đề xuất.
Phòng họp Giám đốc PH
14:00 Họp bàn vấn đề kiến tập, thực tập nhận thức, thực tập chuyên môn, đề án môn học, thực tập Tốt nghiệp cho sv các hệ đào tạo. - Giám đốc;
- Lãnh đạo các khoa, giáo vụ khoa, phòng Đào tạo, Tổ ĐBCLGD& KT
Phòng họp Giám đốc PH
Tuần 21
Thứ hai
15/05/2017
08:00 Họp thống nhất các ngành tuyển sinh và công tác tuyển sinh - Giám đốc;
- Phó phòng Đào tạo;
- Tổ Tư vấn tuyển sinh;
- Lãnh đạo các Khoa
Phòng họp Giám đốc PH
10:45 Kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm tra Quý 4 năm 2015 tại Đảng ủy Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum Theo Kế hoạch số 114-KH/BTV ngày 15/12/2015 của BTV Đảng ủy ĐHĐN và số 13-KH/UBKT ngày 17/12/2015 của UBKT Đảng ủy ĐHĐN. Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn Tổ Kiểm tra
14:00 Họp thống nhất nhân sự các Phòng, Tổ của Phân hiệu năm 2016 - Giám đốc;
- Truởng, phó Phòng HCTH;
- Lãnh đạo các Khoa
Phòng họp Giám đốc PH
Thứ ba
16/05/2017
08:00 Tiếp CBVC, đoàn viên công đoàn CBVC, đoàn viên công đoàn có nhu cầu - Cơ sở 1: Thư viện; - CS2: VP Khoa SP&DBĐH - CS1: Phó CT CĐ, Trưởng Ban Nữ công; - CS2: Chủ tịch CĐ
Thứ tư
17/05/2017
07:00 Thi tốt nghiệp đại học, hình thức đào tạo từ xa ngành Kế toán lớp KL20.1DKT Theo QĐ số 232/ĐTTX-GV, ngày 29/12/2015 của Giám đốc Trung tâm Đào tạo Thường xuyên ĐHĐN V/v phối hợp tổ chức thi tốt nghiệp lớp KL20.1DKT Phòng C3,C4 Hội đồng thi TN
Thứ năm
18/05/2017
08:00 Tổ chức Lễ Tổng kêt và trao bằng tốt nghiệp đại học lớp MD21.1DKT Theo Kế hoạch số 233/ĐTTX, ngày 29/12/2015 của Giám đốc Trung tâm Đào tạo Thường xuyên ĐHĐN Hội trường Nhà Đa Năng PH Trung tâm Đào tạo Thường xuyên ĐHĐN
Thứ sáu
19/05/2017
14:00 - Kiểm tra các hoạt động của Phòng Công tác HSSV
- Kiểm tra các hoạt động của bộ phận quản lý KTX
- Giám đốc;
- Đại diện Công đoàn PH;
- Trưởng/phó Phòng HC-TH
- Đơn vị được kiểm tra
- Phòng Công tác HSSV; - KTX Giám đốc PH
Thứ bảy
20/05/2017
08:00 Giao ban Hợp tác quốc tế - ĐHĐN: Giám đốc; Chánh VP; Ban HTQT; Đại diện Lãnh đạo: Ban TCCB, Ban PC&TĐ, Viện NC&ĐT Việt-Anh, Khoa ĐTQT;
- Các CSGDĐH thành viên: Đại diện BGH, Trưởng Phòng KH&HTQT;
- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: Đại diện BGĐ, Phụ trách HTQT;
- Khoa Y-Dược: Đại diện lãnh đạo phụ trách HTQT.
Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
14:00 - Kiểm tra các hoạt động của Tổ KĐCLGD và Khảo thí
- Kiểm tra các hoạt động của bộ phận quản lý nhà khách
- Giám đốc;
- Đại diện Công đoàn PH;
- Trưởng/phó Phòng HC-TH
- Đơn vị được kiểm tra
- Tổ KĐCLGD và Khảo thí ; Phòng HC-TH Giám đốc PH
15:30 Họp Đảng ủy ĐHĐN Như bên Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn Bí thư Đảng ủy ĐHĐN
Chủ nhật
21/05/2017
14:00 - Kiểm tra các hoạt động của Phòng Đào tạo
- Kiểm tra các hoạt động của Phòng Khoa học và HTQT
- Giám đốc;
- Đại diện Công đoàn PH;
- Trưởng/phó Phòng HC-TH
- Đơn vị được kiểm tra
- Phòng Đào tạo;- Phòng Khoa học và HTQT Giám đốc PH
Tuần 20
Thứ bảy
13/05/2017
16:30 - Họp HĐ xét tư cách dự thi tốt nghiệp đại học, hình thức đào tạo học từ xa cho lớp KL20.1DKT tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum;
- Họp HĐ xét tư cách dự thi tốt nghiệp đại học, hình thức đào tạo học từ xa cho lớp KT18.1, QT18.1NTH tại Trung tâm GDTX Ninh Thuận
- Theo QĐ số 6694/QĐ-ĐHĐN ngày 23/12/2015 của Giám đốc ĐHĐN;
- Theo QĐ số 6627/QĐ-ĐHĐN ngày 16/12/2015 của Giám đốc ĐHĐN.
Phòng 207 Khu A - 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng
Chủ nhật
14/05/2017
08:00 Họp Giao ban tháng 1 và 2/2016 - Ban Giám đốc;
- Chủ tịch CĐ;
- Bí Thư Đoàn TN;
- Truởng/phó các phòng, khoa, tổ
Phòng họp Giám đốc PH
Tuần 19
Thứ sáu
05/05/2017
07:30 Họp hướng dẫn xác định chỉ tiêu tuyển sinh 2016 - ĐHĐN: PGĐ Đoàn Quang Vinh; Lãnh đạo Ban ĐT; Đại diện lãnh đạo các Ban: KHTC, CSVC, TCCB;
- Các CSGDĐH thành viên: Đại diện BGH, Trưởng Phòng ĐT;
- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Viện NC&ĐT Việt-Anh, Khoa Y Dược, Khoa Giáo dục Thể chất: Đại diện Lãnh đạo đơn vị; Trưởng Phòng ĐT.
Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Đoàn Quang Vinh
14:00 Họp Đảng ủy PH - Như bên
- Mời BTCB Giảng viên, BTCB Sinh viên
Phòng Họp Bí Thư Đảng ủy PH
19:00 Kiểm điểm cá nhân khoa KT-NN - Như bên;
- Mời Đại diện Ban Giám đốc PH
Phòng họp Phó Trưởng Khoa KT-NN
Thứ bảy
06/05/2017
08:00 Kiểm điểm cá nhân Chi bộ GV - Như bên;
- Mời Đại diện Đảng ủy PH
Phòng Họp Bí Thư CB Giảng viên
09:30 Giao ban công tác Văn phòng Đảng ủy ĐHĐN - Cán bộ VP Đảng ủy ĐHĐN và các Đảng ủy, Chi ủy cơ sở;
- Đ/c Đảng ủy viên, Chi ủy viên phụ trách công tác VP các Đảng ủy, Chi ủy cơ sở
Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn Chánh VP Đảng ủy ĐHĐN
14:00 Giao ban công tác Tuyên huấn Đảng uỷ ĐHĐN - Ủy viên Ban Tuyên huấn Đảng uỷ ĐHĐN;
- Các đ/c phụ trách công tác Tuyên huấn và DLXH các Đảng uỷ, Chi uỷ cơ sở;
- Các đ/c phụ trách công tác Tuyên huấn và DLXH các tổ chức đoàn thể ĐHĐN (Công đoàn, Đoàn TN, Hội CCB), Trưởng Ban CT HSSV;
- Các đ/c Báo cáo viên Đảng ủy ĐHĐN;
- Các đ/c Cộng tác viên Dư luận XH ĐHĐN.
Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn Trưởng ban Ban Tuyên huấn Đảng uỷ ĐHĐN
15:30 Giao ban công tác UBKT Đảng uỷ ĐHĐN - Ủy viên UBKT Đảng ủy ĐHĐN;
- Chủ nhiệm UBKT các Đảng ủy, Chi ủy cơ sở.
Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy ĐHĐN
Tuần 17
Thứ ba
18/04/2017
08:00 Họp giao ban công tác tài chính quý IV/2015 - ĐHĐN: Giám đốc; Lãnh đạo, Kế toán trưởng và chuyên viên Ban KHTC; Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
15:00 Họp Đảng ủy Phân hiệu Như bên Phòng họp Bí Thư Đảng ủy PH
Tuần 16
Chủ nhật
16/04/2017
07:00 Hoàn thành đầy đủ biểu mẫu dưới đây để thêm lịch tuần
Hoàn thành đầy đủ biểu mẫu dưới đây để thêm lịch tuần
Hoàn thành đầy đủ biểu mẫu dưới đây để thêm lịch tuần
Hoàn thành đầy đủ biểu mẫu dưới đây để thêm lịch tuần Hoàn thành đầy đủ biểu mẫu dưới đây để thêm lịch tuần Hoàn thành đầy đủ biểu mẫu dưới đây để thêm lịch tuần
08:00 dưới đây để thêm lịch tuần dưới đây để thêm lịch tuần dưới đây để thêm lịch tuần dưới đây để thêm lịch tuần

Tuần 34

Thứ ba (15/08/2017)

07:45:
Khai mạc Đánh giá ngoài chất lượng giáo dục Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
Thành phần: - Trung tâm KĐCLGD, ĐHQG Hà Nội: Đại diện lãnh đạo;
- Đoàn Chuyên gia Đánh giá ngoài: theo QĐ số 35/QĐ-KĐCL ngày 09/9/2015 của Giám đốc Trung tâm KĐCLGD, ĐH Quốc gia Hà Nội;
- ĐHĐN: Ban Giám đốc ĐHĐN, đại diện Lãnh đạo các Ban;
- Trường ĐHKT: Ban Giám hiệu, Hội đồng tự đánh giá, Lãnh đạo các phòng, Ban chủ nhiệm các khoa, Giám đốc Thư viện, Giám đốc các Trung tâm và đại diện CBVC, giảng viên, sinh viên;
- Các CSGDĐH thành viên: Đại diện Ban Giám hiệu, Lãnh đạo Phòng/Tổ Khảo thí &KĐCLGD;
- Các quan sát viên theo danh sách đăng ký.
Địa điểm: Hội trường E - Tr.ĐHKT
Chủ trì: Giám đốc ĐHĐN

Thứ tư (16/08/2017)

07:00:
Lễ Khai mạc “Kỳ thi sinh viên giỏi Đại học Đà Nẵng năm 2016” tại các cụm thi: Trường ĐHBK, ĐHKT, ĐHNN.
Thành phần: - ĐHĐN: Đại diện BTC Kỳ thi cấp ĐHĐN;
- Các trường đăng cai (ĐHBK, ĐHKT, ĐHNN): Ban Tổ chức Kỳ thi cấp trường, các cán bộ làm nhiệm vụ tại Kỳ thi;
- Sinh viên đăng ký tham dự kỳ thi;
- Các đại biểu theo giấy mời.
Địa điểm: Các trường đăng cai cụm thi (ĐHBK, ĐHKT, ĐHNN)
Chủ trì: Trưởng BTC cấp trường (đăng cai cụm thi)
08:00:
Lễ Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao CBVC ĐHĐN lần thứ IV – 2016 (*)
Thành phần: - BTC Đại hội (theo QĐ số 1271/QĐ-ĐHĐN ngày 11/3/2016 của Giám đốc ĐHĐN);
- ĐHĐN: Đại diện: Ban Giám đốc, BTV Công đoàn, BTV Đoàn TNCSHCM, Lãnh đạo các Văn phòng, Ban, Trung tâm, Khoa, Viện trực thuộc;
- Các CSGDĐHTV: Đại diện: BGH, BTV Công đoàn cơ sở;
- Trưởng đoàn, Chỉ đạo viên, Huấn luyện viên, vận động viên, cổ động viên các đội tham gia thi đấu;
- Các đồng chí có giấy mời.
Địa điểm: Trung tâm Thể thao ĐHĐN
Chủ trì: Giám đốc ĐHĐN Trưởng BTC Đại hội
08:00:
Hội nghị Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ ĐHĐN giai đoạn 2011 - 2015
Thành phần: - Bộ GD&ĐT: Đại diện Lãnh đạo Bộ, Vụ KHCN&MT;
- Tp Đà Nẵng: Đại diện UBND, Sở KH&CN;
- ĐHĐN: Ban Giám đốc, Trưởng các Ban, Chánh các Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN, Giám đốc các TT trực thuộc, Trưởng các Khoa: ĐTQT, Y-Dược, GDTC;
- Các CSGDĐHTV: Ban Giám hiệu, Phòng KH&HTQT, Trưởng các Khoa;
- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Viện VNUK: Giám đốc, Phụ trách KHCN;
- Các GS, PGS cơ hữu của ĐHĐN;
- Các cán bộ, giảng viên được khen thưởng tại Hội nghị;
- Đại biểu theo Giấy mời.
Địa điểm: Hội trường - 41 Lê Duẩn
Chủ trì: Giám đốc ĐHĐN

Thứ năm (17/08/2017)

07:00:
Lễ Khai mạc “Kỳ thi sinh viên giỏi Đại học Đà Nẵng năm 2016” tại cụm thi Trường ĐHSP
Thành phần: - ĐHĐN: Đại diện BTC Kỳ thi cấp ĐHĐN;
-Trường ĐHSP: Ban Tổ chức Kỳ thi Trường ĐHSP, các cán bộ làm nhiệm vụ tại cụm thi Trường ĐHSP;
- Sinh viên đăng ký tham dự Kỳ thi;
- Các đại biểu theo giấy mời.
Địa điểm: Tr.ĐHSP
Chủ trì: Trưởng BTC Kỳ thi Trường ĐHSP

Tuần 33

Thứ hai (07/08/2017)

08:00:
Họp giao ban công tác đào tạo
Thành phần: - ĐHĐN: PGĐ Đoàn Quang Vinh, Lãnh đạo Ban Đào tạo; Đại diện lãnh đạo Ban KHTC;
- Các CSGDĐH thành viên: Đại diện BGH phụ trách đào tạo, Trưởng Phòng ĐT;
- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Khoa Y Dược, Viện NC&ĐT Việt – Anh, Trung tâm GDTC, Trung tâm ĐTTX: Trưởng các đơn vị, Trưởng Phòng ĐT.
Địa điểm: Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn
Chủ trì: PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Đoàn Quang Vinh
09:30:
Kiểm tra danh sách đăng ký dự thi, thống nhất số môn thi đủ điều kiện tổ chức và cơ cấu giải thưởng Kỳ thi Sinh viên Giỏi ĐHĐN năm 2016
Thành phần: ĐHĐN: Trưởng ban, Phó trưởng ban, ủy viên thường trực, ủy viên phụ trách kế hoạch tài chính BTC Kỳ thi cấp ĐHĐN (theo QĐ số 692/QĐ-ĐHĐN ngày 17/02/2016 của Giám đốc ĐHĐN);
- Trường ĐHBK, ĐHKT, ĐHSP, ĐHNN: Trưởng ban, Phó trưởng ban, ủy viên thường trực BTC Kỳ thi cấp trường; Trưởng Phòng CTSV;
- Trường CĐCN, CĐCNTT, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Khoa Y Dược, Viện VNUK: Trưởng Phòng CTHSSV.
Địa điểm: Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn
Chủ trì: Trưởng BTC Kỳ thi cấp ĐHĐN

Thứ bảy (12/08/2017)

14:00:
Bốc thăm xếp lịch thi đấu Đại hội Thể dục thể thao CBVC ĐHĐN lần thứ IV – 2016
Thành phần: - Thường trực BTC Đại hội;
- Trưởng đoàn, Chỉ đạo viên/Huấn luyện viên các đội tham gia thi đấu;
- Trưởng các Tổ chuyên môn Khoa GDTC.
Địa điểm: Trung tâm Thể thao ĐHĐN
Chủ trì: Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN Phó Trưởng BTC Đại hội

Chủ nhật (13/08/2017)

08:00:
Giao ban công tác UBKT Đảng uỷ ĐHĐN
Thành phần: - Ủy viên UBKT Đảng ủy ĐHĐN;
- Chủ nhiệm UBKT các Đảng ủy cơ sở;
- Đ/c Phan Văn Minh, phụ trách công tác UBKT của Đảng bộ Trường CĐCNTT.
Địa điểm: Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn
Chủ trì: Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy ĐHĐN
09:00:
Giao ban công tác Văn phòng Đảng ủy ĐHĐN
Thành phần: - Cán bộ Văn phòng: Đảng ủy ĐHĐN và các Đảng ủy cơ sở;
- Đ/c Đảng ủy viên phụ trách công tác Văn phòng các Đảng ủy cơ sở.
Địa điểm: Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn
Chủ trì: Chánh VP Đảng ủy ĐHĐN
10:00:
Giao ban công tác Tuyên huấn Đảng uỷ ĐHĐN
Thành phần: - Ủy viên Ban Tuyên huấn Đảng uỷ ĐHĐN;
- Các đ/c phụ trách công tác Tuyên huấn và DLXH các Đảng uỷ cơ sở;
- Các đ/c phụ trách công tác Tuyên huấn và DLXH các tổ chức đoàn thể ĐHĐN (Công đoàn, Đoàn TN, Hội HCCB), Trưởng Ban CTHSSV;
- Các đ/c Báo cáo viên Đảng ủy ĐHĐN;
- Các đ/c Cộng tác viên Dư luận XH ĐHĐN;
- Mời dự: Đ/c Chánh VP Đảng ủy ĐHĐN.
Địa điểm: Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn
Chủ trì: Trưởng ban Ban Tuyên huấn Đảng uỷ ĐHĐN

Tuần 32

Thứ ba (01/08/2017)

15:30:
Họp Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHĐN
Thành phần: Như bên.
Địa điểm: Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn
Chủ trì: Bí thư Đảng ủy ĐHĐN

Thứ tư (02/08/2017)

08:00:
Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, cấp Giấy chứng nhận PCCC và thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2016
Thành phần: - ĐHĐN: Đội PCCC và CNCH Cơ quan ĐHĐN (theo QĐ số 5543/QĐ-ĐHĐN ngày 02/11/2015);
- Các CSGDĐH thành viên và đơn vị trực thuộc: Các thành viên đăng ký tham gia;
- Sở CS PCCC TP Đà Nẵng, Phòng CS PCCC quận Hải Châu, CSGT quận Hải Châu, Công an phường Hải Châu 1: Theo kế hoạch số 168/KH-PCCC1 ngày 16/3/2016.
Địa điểm: Hội trường và khuôn viên CQ ĐHĐN
Chủ trì: Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC Quận Hải Châu
16:30:
Lễ Trao bằng Tốt nghiệp Lớp KL.20.1DKT
Thành phần: Theo Thông báo số 54/ĐTTX, ngày 15/3/2016 của Trung tâm ĐTTX, ĐHĐN
Địa điểm: Hội trường Nhà Đa Năng
Chủ trì: Trung tâm ĐTTX, ĐHĐN
17:00:
Lễ Kỷ niêm 70 năm ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946-27/3/2016): Tổng kết, tuyên dương khen thưởng cán bộ, sinh viên ĐHĐN đạt thành tích trong các cuộc thi đấu thể thao năm 2015 và tại Đại hội Thể thao Sinh viên toàn quốc lần thứ V-2015
Thành phần: - ĐHĐN: Ban Giám đốc, Chánh Văn phòng; Trưởng các Ban: CTHSSV, TCCB, KHTC, PC&TĐ; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội SV ĐHĐN; Trưởng các Khoa: Y-Dược, GDTC;
- Các CSGDĐH thành viên: Đại diện Ban Giám hiệu; Trưởng Phòng CTHSSV;
- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: Giám đốc;
- Toàn thể CBVC Khoa GDTC và Trung tâm Thể thao;
- Các cán bộ tham gia đội tuyển Cầu lông CBVC ĐHĐN; Các sinh viên tham gia các đội tuyển: Bóng đá; Bóng bàn; Bóng rổ nữ; Cờ vua; Cầu lông; Vovinam và Điền kinh.
Địa điểm: Trung tâm Thể thao ĐHĐN
Chủ trì: PGĐ ĐHĐN PGS. TS. Ngô Văn Dưỡng

Thứ sáu (04/08/2017)

14:00:
Họp Hội đồng tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016
Thành phần: Quyết định số 730/QĐ-ĐHĐN ngày 18/02/2016 của Giám đốc ĐHĐN
Địa điểm: Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn
Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng
16:00:
Họp Hội đồng xét tuyển chọn ứng viên dự tuyển đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2016 của các đơn vị trực thuộc ĐHĐN
Thành phần: Theo QĐ số 1449/QĐ-ĐHĐN ngày 23/3/2016 của Giám đốc ĐHĐN
Địa điểm: Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn
Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng Giám đốc ĐHĐN

Thứ bảy (05/08/2017)

08:00:
Họp Hội đồng Thi đua Khen thưởng cấp ĐHĐN
Thành phần: Theo QĐ số 2628/QĐ-ĐHĐN ngày 02/6/2015 của Giám đốc ĐHĐN.
Địa điểm: Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn
Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng GS.TS. Trần Văn Nam

Tuần 31

Thứ ba (25/07/2017)

19:00:
Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2016) và Khai mạc Hội trại truyền thống Tuổi trẻ Đại học Đà Nẵng “Hào khí vươn cao, khát vọng bay xa” (Ngày 18, 19, 20/3/2016)
Thành phần: - Đại biểu khách mời;
- BCH ĐTN, BCH Hội SV ĐHĐN và các đơn vị trực thuộc;
- ĐVTN tham gia Hội trại.
Địa điểm: Khuôn viên ngoài trời Công viên Châu Á
Chủ trì: Bí thư Đoàn ĐHĐN
19:30:
Lễ Khai mạc Liên hoan (truyền hình trực tiếp trên VTV8 và và Đài PTTH các tỉnh Tây Nguyên)
Thành phần: Giám đốc
Địa điểm: Nhà Rông KonK’Lor, TP. Kon Tum
Chủ trì: Trưởng ban tổ chức

Thứ tư (26/07/2017)

07:30:
Khai giảng Khóa đào tạo Kiểm định viên Kiểm định chất lượng giáo dục - Khóa 1
Thành phần: - Đại diện Ban Giám đốc ĐHĐN;
- Lãnh đạo Trung tâm KĐCLDG - ĐHĐN, BTC lớp học và các học viên.
Địa điểm: Hội trường - 41 Lê Duẩn
Chủ trì: PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Đoàn Quang Vinh
08:00:
Hội thảo XTĐT phát triển Nông nghiệp công nghệ cao
Thành phần: Giám đốc
Địa điểm: Khu Du lịch sinh thái huyện Konplong
Chủ trì: Trưởng ban tổ chức

Thứ bảy (29/07/2017)

08:00:
Lễ mở thầu gói thầu Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán Dự án đầu tư xây dựng Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum (điều chỉnh)
Thành phần: - ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng; đại diện Lãnh đạo Ban KHTC; Lãnh đạo và CV Ban CSVC;
- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: Đại diện lãnh đạo;
- Đơn vị Tư vấn xét thầu: Đại diện Lãnh đạo đơn vị và Tổ chuyên gia xét thầu;
- Các nhà thầu tham gia dự thầu.
Địa điểm: Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn
Chủ trì: PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng

Chủ nhật (30/07/2017)

17:00:
Họp Ban Chấp hành Công đoàn ĐHĐN
Thành phần: - BCH Công đoàn ĐHĐN;
- Ủy ban kiểm tra Công đoàn ĐHĐN.
Địa điểm: Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn
Chủ trì: Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN

Tuần 29

Thứ ba (11/07/2017)

09:00:
Họp BTC giải bóng chuyền nam, nữ Phân hiệu mở rộng năm 2016
Thành phần: Theo QĐ 05/QĐ-CĐPHKT, ngày 15/02/2016 của Công đoàn Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
Địa điểm: Phòng Họp
Chủ trì: Trưởng Ban tổ chức

Thứ tư (12/07/2017)

07:00:
Khai mạc Giải bóng chuyền nam, nữ Phân hiệu mở rộng năm 2016
(Thi đấu ngày 05,06/3/2016)
Thành phần: - Theo Kế hoạch số 04/KH-CĐPHKT, ngày 15/02/2016 của Công đoàn Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum;
- Theo Giấy mời
Địa điểm: Sân bóng chuyền cơ sở 1, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
Chủ trì: Trưởng Ban tổ chức

Thứ năm (13/07/2017)

17:00:
Bế mạc Giải bóng chuyền nam, nữ Phân hiệu mở rộng năm 2016
Thành phần: - Theo Kế hoạch số 04/KH-CĐPHKT, ngày 15/02/2016 của Công đoàn Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum;
- Theo Giấy mời.
Địa điểm: Sân bóng chuyền cơ sở 1, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
Chủ trì: Trưởng Ban tổ chức

Thứ sáu (14/07/2017)

14:30:
Hội nghị đại diện cử tri lấy ý kiến nhận xét đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân
Thành phần: - ĐHĐN: BTV Đảng ủy, Ban Giám đốc, Chánh các VP, Trưởng các Ban chức năng, BCH Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên ĐHĐN, Chủ tịch Hội CCB, Trưởng các khoa trực thuộc, Viện trưởng Viện NC&ĐT Việt- Anh, Giám đốc các Trung tâm, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan, Bí thư Đoàn TN Cơ quan, Chủ tịch Hội CCB Cơ quan;
- Các CSGDĐHTV, Phân hiệu: BTV Đảng ủy, Chi ủy cơ sở; Ban Giám hiệu, Giám đốc Phân hiệu; Đại diện BTV Công đoàn, ĐTN, Hội CCB.
Địa điểm: Hội trường - 41 Lê Duẩn
Chủ trì: Giám đốc ĐHĐN
16:00:
Hội nghị Ban lãnh đạo mở rộng để thảo luận, giới thiệu ngưới ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân
Thành phần: - ĐHĐN: BTV Đảng ủy, Ban Giám đốc, Trưởng ban Ban TCCB, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội CCB, Trưởng các khoa trực thuộc, Viện trưởng Viện NC&ĐT Việt-Anh, Giám đốc các Trung tâm;
- Các CSGDĐHTV, Phân hiệu: Bí thư Đảng ủy, Chi ủy cơ sở; Hiệu trưởng; Giám đốc Phân hiệu.
Địa điểm: Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn
Chủ trì: Giám đốc ĐHĐN

Thứ bảy (15/07/2017)

14:00:
Họp Đảng ủy Phân hiệu
Thành phần: - Như bên;
- Mời: Bí Thư Chi bộ Giảng viên; Bí Thư chi bộ Sinh viên
Địa điểm: Phòng họp
Chủ trì: Bí Thư Đảng ủy PH
15:00:
Họp Giao ban tháng 3/2016
Thành phần: - Ban Giám đốc;
- Chủ tịch Công đoàn;
- Bí thư ĐTN;
- Trưởng, phó các đơn vị: Phòng, Khoa, Tổ
Địa điểm: Phòng Họp
Chủ trì: Giám đốc PH

Chủ nhật (16/07/2017)

07:00:
Tự kiểm tra tài chính và phê duyệt quyết toán năm 2015 (ngày 9 và 10/3/2016)
Thành phần: - Ban KH-TC, ĐHĐN;
- Giám đốc Phân hiệu;
- Phòng KH-TC Phân hiệu.
Địa điểm: Phòng KH-TC
Chủ trì: Giám đốc Phân hiệu
16:00:
Họp Ban Tài chính Công đoàn ĐHĐN mở rộng
Thành phần: - Công đoàn ĐHĐN: Ban Tài chính và Văn phòng;
- Công đoàn cơ sở: Chủ tịch và Kế toán công đoàn.
Địa điểm: Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn
Chủ trì: Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN

Tuần 28

Thứ hai (03/07/2017)

14:00:
Họp Ban Tổ chức “Kỳ thi sinh viên giỏi ĐHĐN năm 2016”
Thành phần: - Theo QĐ số: 692/QĐ-ĐHĐN ngày 17/02/2016 của Giám đốc ĐHĐN;
- Mời Trưởng Phòng CTSV các CSGDĐHTV, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Khoa Y Dược, Viện VN-UK.
Địa điểm: Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn
Chủ trì: Giám đốc ĐHĐN Trưởng BTC
16:30:
Tự kiểm tra tài chính nội bộ
(Ngày 25,26/02/2016)
Thành phần: - Giám đốc PH;
- Chủ tịch Công đoàn PH;
- TP. HC-TH;
- Phòng KH-TC;
Mời: Ông Trương Văn Kinh – TT Thông tin Học liệu, ĐHĐN
Bà Nguyễn Thị Hường – TTĐTTX ,ĐHĐN
Địa điểm: Phòng KH-TC
Chủ trì: Giám đốc PH

Thứ ba (04/07/2017)

08:00:
Họp bàn công tác xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học thành viên
Thành phần: - ĐHĐN: Giám đốc ĐHĐN, PGĐ Ngô Văn Dưỡng; Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban chức năng thuộc ĐHĐN; Lãnh đạo và Chuyên viên Ban TCCB;
- Các CSGDĐHTV, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: Hiệu trưởng, Giám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Trưởng Phòng TC-HC.
Địa điểm: Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn
Chủ trì: Giám đốc ĐHĐN

Thứ năm (06/07/2017)

07:00 - 17:00:
Lễ ra quân Tháng Thanh niên và Chương trình tập huấn cán bộ Đoàn – Hội chủ chốt năm 2016
Thành phần: - Ban Chấp hành Đoàn TN – Hội SV ĐHĐN;
- Ban Chấp hành Đoàn TN – Hội SV các đơn vị trực thuộc;
- ĐVTN tham dự chương trình tập huấn;
- Đại biểu có giấy mời.
Địa điểm: Tượng đài 2/9 và Khu du lịch Cảng Tiên Sa Đà Nẵng
Chủ trì: Bí thư Đoàn ĐHĐN

Thứ sáu (07/07/2017)

14:00:
Họp Hội đồng xét duyệt danh mục đề tài KH&CN cấp ĐHĐN năm 2016,
đồng các ngành Kinh tế
Thành phần: Theo QĐ số 746/QĐ-ĐHĐN ngày 19/02/2016 của Giám đốc ĐHĐN.
Địa điểm: Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn
Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng

Chủ nhật (09/07/2017)

14:00:
Họp bình xét khen thưởng khoa học công nghệ giai đoạn 2011-2015
Thành phần: - Ban Giám đốc;
- Trưởng, phó các đơn vị: Phòng KH & HTQT, khoa
Địa điểm: Phòng Họp
Chủ trì: Giám đốc PH
15:00:
Hội nghị triển khai công tác quốc phòng - an ninh năm 2016
Thành phần: - ĐHĐN: Ban Chỉ huy quân sự, đ/c Trần Phước Sơn (Ban TCCB);
- Các CSGDĐHTV, ĐVTT: Trung đội trưởng, Tiểu đội trưởng.
Địa điểm: Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn
Chủ trì: Chỉ huy trưởng BCHQS ĐHĐN

Tuần 27

Thứ ba (27/06/2017)

02:00:
Họp tham gia góp ý các tiêu chí xét lương tăng thêm
Thành phần: - Ban Giám đốc;
- Chủ tịch Công đoàn;
- Bí Thư Đoàn TN;
- Trưởng phó các phòng, khoa, tổ
Địa điểm: Phòng họp
Chủ trì: Giám đốc PH

Thứ sáu (30/06/2017)

13:30:
Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2015 Khối thi đua Văn hóa – Xã hội
Thành phần: Theo Giấy mời số 04/GM-BDT, ngày 17/02/2016 (Giám đốc PH, TP. HC-TH)
Địa điểm: Hội trường Ban Dân tộc, 163 Bà Triệu – TP Kon Tum
Chủ trì: Trưởng khối thi đua Văn hóa – Xã hội

Chủ nhật (02/07/2017)

15:00:
Họp Ban Tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ ĐHĐN giai đoạn 2011 - 2015
Thành phần: Theo QĐ số 04/QĐ-ĐHĐN ngày 04/01/2016 của Giám đốc ĐHĐN.
Địa điểm: Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn
Chủ trì: Giám đốc ĐHĐN

Tuần 26

Thứ sáu (23/06/2017)

08:30:
Gặp mặt đầu Xuân Bính Thân - 2016 và Chúc mừng tân Giáo sư, tân Phó Giáo sư và tân Tiến sĩ năm 2015
Thành phần: - ĐHĐN: Ban Giám đốc; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn TN; Chủ tịch Hội SV; Chủ tịch Hội CCB; Chủ tịch Hội Cựu Giáo chức; Trưởng Chi Hội Nữ Trí thức ĐHĐN; Chánh, Phó các VP; Trưởng, Phó các Ban; Trưởng, Phó các Khoa trực thuộc; Giám đốc, Phó Giám đốc các Trung tâm; Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện NC&ĐT Việt-Anh; Trưởng Ban TTND; Kế toán trưởng;
- Cơ quan ĐHĐN, các CSGDĐH thành viên, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: Ban Giám hiệu; Ban Giám đốc Phân hiệu; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn TN; Chủ tịch Hội SV;
- Các tân Giáo sư, tân Phó Giáo sư, tân Tiến sĩ 2015 (theo giấy mời).
Địa điểm: Hội trường - 41 Lê Duẩn
Chủ trì: Giám đốc ĐHĐN

Thứ bảy (24/06/2017)

15:00:
Họp Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Đà Nẵng
Thành phần: - Các thành viên Hội đồng ĐBCLGD ĐHĐN theo QĐ số 6254/QĐ-ĐHĐN ngày 30/10/2014 của Giám đốc ĐHĐN;
- Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng ĐBCLGD ĐHĐN theo QĐ số 6255/QĐ-ĐHĐN ngày 30/10/2014 của Giám đốc ĐHĐN;
- Mời: Giám đốc Trung tâm TTHL, Giám đốc Trung tâm Thể thao.
Địa điểm: Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn
Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng

Tuần 24

Thứ hai (05/06/2017)

07:30:
Họp bàn Chức năng và nhiệm vụ của Tổ ĐBCLGD và Khảo thí; Hoàn thiện bảng mô tả công việc từng cá nhân của Tổ ĐBCLGD và Khảo thí.
Thành phần: - Phó Giám đốc PH;
- Trường phòng HC-TH;
- Tổ ĐBCLGD và Khảo thí.
Địa điểm: Phòng họp
Chủ trì: Phó GĐ Phân hiệu
09:30:
Họp bàn Chức năng và nhiệm vụ của Tổ Thư viện; Hoàn chỉnh bảng mô tả công việc từng cá nhân của Tổ Thư viện
Thành phần: - Phó Giám đốc;
- Trưởng phòng HC-TH;
- Tổ Thư viện
Địa điểm: Phòng họp
Chủ trì: Phó GĐ Phân hiệu
14:00:
Đảng ủy làm việc với Công đoàn, Đoàn Thanh niên.
Thành phần: -Phó Bí Thư ĐU;
- BCH Công đoàn, BCH Đoàn TN;
- Trường phòng HC-TH.
Địa điểm: Phòng họp
Chủ trì: - Phó Bí Thư ĐU

Thứ ba (06/06/2017)

08:00:
Hội nghị tổng kết công tác Đảng Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum năm 2015
Thành phần: Toàn thể đảng viên Đảng bộ Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
Địa điểm: Hội trường Nhà Đa năng
Chủ trì: Bí Thư Đảng ủy PH

Chủ nhật (11/06/2017)

08:00:
Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015 và kỷ niệm 86 năm ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2016) của Đảng bộ ĐHĐN
Thành phần: - Theo Thông báo số 135-TB/ĐU ngày 15/01/2016 của BTV Đảng ủy ĐHĐN;
- Đại biểu khách mời.
Địa điểm: Hội trường 41 Lê Duẩn
Chủ trì: Bí thư Đảng ủy ĐHĐN
14:00:
Họp tổng kết tình hình thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Kon Tum năm 2015 và triển khai Kế hoạch thực hiện Quy hoạch năm 2016
Thành phần: Theo Giấy mời số 02/GM-SKHĐT, ngày 01/02/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
Địa điểm: Phòng họp lớn -UBND tỉnh Kon Tum
Chủ trì: Đ/c Trần Thị Nga, PCT UBND tinh KT, Chủ tịch HĐ phát triển nhân lực.

Tuần 23

Thứ ba (30/05/2017)

14:00:
Họp bàn công tác tổ chức cán bộ
Thành phần: - Lãnh đạo và Chuyên viên Ban TCCB;
- Trưởng Phòng TCHC các CSGDĐHTV và các đơn vị trực thuộc. (TP. HCTH Phân hiệu dự họp)
Địa điểm: Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn
Chủ trì: Trưởng Ban TCCB
14:00:
Họp bàn về trang web mới của PH
Thành phần: - Giám đốc;
- Tổ QTM và TT, lãnh đạo các khoa, lãnh đạo các phòng
Địa điểm: Phòng họp
Chủ trì: Giám đốc PH

Thứ sáu (02/06/2017)

15:00:
BCH công đoàn Phân hiệu
Thành phần: Như bên
Địa điểm: Phòng họp
Chủ trì: Chủ tịch CĐ Phân hiệu

Thứ bảy (03/06/2017)

08:00:
Họp bàn Chức năng và nhiệm vụ của Phòng CTHSSV; Hoàn chỉnh bảng mô tả công việc từng cá nhân của Phòng CTHSSV.
Thành phần: - Phó GĐ;
- Trưởng P.HC-TH;
- Toàn thể CBVC Phòng CTHSSV
Địa điểm: Phòng họp
Chủ trì: Phó GĐ Phân hiệu

Chủ nhật (04/06/2017)

08:00:
Lễ Tổng kết và Trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên và nhi đồng tỉnh Kon Tum
Thành phần: Đại diện lãnh đạo PH
Địa điểm: Hội trường Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành
Chủ trì: Ban Tổ chức Hội thi STKT tỉnh Kon Tum
14:00:
Họp bàn Chức năng và nhiệm vụ của Phòng HC-TH; Hoàn chỉnh bảng mô tả công việc từng cá nhân của Phòng HC-TH
Thành phần: - Phó GĐ Phân hiệu;
- Toàn thể CBVC Phòng HC-TH
Địa điểm: Phòng họp
Chủ trì: Phó GĐ Phân hiệu

Tuần 22

Thứ hai (22/05/2017)

08:00:
Báo cáo Đề án Ngoại ngữ
Thành phần: QĐ số 183/QĐ-PHKT ngày 12/5/2015 V/v thành lập Ban soạn thảo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 trực thuộc Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (Nhóm soạn thảo báo cáo)
Địa điểm: Phòng họp
Chủ trì: PGS.TS. Đặng Văn Mỹ, Trưởng Ban soạn thảo Đề án Ngoại ngữ

Thứ ba (23/05/2017)

08:00:
Tiếp CBVC, đoàn viên công đoàn
Thành phần: CBVC, đoàn viên công đoàn có nhu cầu
Địa điểm: - Cơ sở 1: Thư viện; - CS2: VP Khoa SP&DBĐH
Chủ trì: - CS1: Phó CT CĐ, Trưởng Ban Nữ công; - CS2: Chủ tịch CĐ
08:00:
Hội nghị tổng kết hoạt động các Trung tâm giai đoạn 2010 -2015
Thành phần: - ĐHĐN: Đại diện Ban Giám đốc; Lãnh đạo các Ban: TCCB, KHTC, KHCNMT, CSVC, Ban Giám đốc các Trung tâm trực thuộc;
- Các CSGDĐH thành viên: Đại diện Ban Giám hiệu, Phòng KHCN&HTQT, Lãnh đạo Khoa, Ban Giám đốc Trung tâm;
- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Khoa Y Dược: Đại diện Lãnh đạo.
Địa điểm: Hội trường - 41 Lê Duẩn
Chủ trì: PGĐ ĐHĐN GS.TS. Trương Bá Thanh

Thứ sáu (26/05/2017)

14:00:
Hội CTĐVN tỉnh Kon Tum làm việc với Phân hiệu về việc thành lập Hội Chữ thập đỏ tại Phân hiệu.
Thành phần: - Lãnh đạo Hội CTĐVN tỉnh Kon Tum;
- Đại diện BGĐ Phân hiệu;
- Trưởng phòng HC-TH, Công tác HSSV, Lãnh đạo
Địa điểm: Phòng họp
Chủ trì: Lãnh đạo Hội CTĐVN tỉnh Kon Tum

Thứ bảy (27/05/2017)

14:00:
Họp Chi bộ Hành chính
Thành phần: Như bên
Địa điểm: Phòng họp
Chủ trì: Bí Thư chi bộ Hành chính

Chủ nhật (28/05/2017)

08:00:
Họp thông qua đề tài NCKH các cấp
Thành phần: - Giám đốc;
- Lãnh đạo các khoa, phòng KH&HTQT, các giảng viên có đề xuất.
Địa điểm: Phòng họp
Chủ trì: Giám đốc PH
14:00:
Họp bàn vấn đề kiến tập, thực tập nhận thức, thực tập chuyên môn, đề án môn học, thực tập Tốt nghiệp cho sv các hệ đào tạo.
Thành phần: - Giám đốc;
- Lãnh đạo các khoa, giáo vụ khoa, phòng Đào tạo, Tổ ĐBCLGD& KT
Địa điểm: Phòng họp
Chủ trì: Giám đốc PH

Tuần 21

Thứ hai (15/05/2017)

08:00:
Họp thống nhất các ngành tuyển sinh và công tác tuyển sinh
Thành phần: - Giám đốc;
- Phó phòng Đào tạo;
- Tổ Tư vấn tuyển sinh;
- Lãnh đạo các Khoa
Địa điểm: Phòng họp
Chủ trì: Giám đốc PH
10:45:
Kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm tra Quý 4 năm 2015 tại Đảng ủy Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
Thành phần: Theo Kế hoạch số 114-KH/BTV ngày 15/12/2015 của BTV Đảng ủy ĐHĐN và số 13-KH/UBKT ngày 17/12/2015 của UBKT Đảng ủy ĐHĐN.
Địa điểm: Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn
Chủ trì: Tổ Kiểm tra
14:00:
Họp thống nhất nhân sự các Phòng, Tổ của Phân hiệu năm 2016
Thành phần: - Giám đốc;
- Truởng, phó Phòng HCTH;
- Lãnh đạo các Khoa
Địa điểm: Phòng họp
Chủ trì: Giám đốc PH

Thứ ba (16/05/2017)

08:00:
Tiếp CBVC, đoàn viên công đoàn
Thành phần: CBVC, đoàn viên công đoàn có nhu cầu
Địa điểm: - Cơ sở 1: Thư viện; - CS2: VP Khoa SP&DBĐH
Chủ trì: - CS1: Phó CT CĐ, Trưởng Ban Nữ công; - CS2: Chủ tịch CĐ

Thứ tư (17/05/2017)

07:00:
Thi tốt nghiệp đại học, hình thức đào tạo từ xa ngành Kế toán lớp KL20.1DKT
Thành phần: Theo QĐ số 232/ĐTTX-GV, ngày 29/12/2015 của Giám đốc Trung tâm Đào tạo Thường xuyên ĐHĐN V/v phối hợp tổ chức thi tốt nghiệp lớp KL20.1DKT
Địa điểm: Phòng C3,C4
Chủ trì: Hội đồng thi TN

Thứ năm (18/05/2017)

08:00:
Tổ chức Lễ Tổng kêt và trao bằng tốt nghiệp đại học lớp MD21.1DKT
Thành phần: Theo Kế hoạch số 233/ĐTTX, ngày 29/12/2015 của Giám đốc Trung tâm Đào tạo Thường xuyên ĐHĐN
Địa điểm: Hội trường Nhà Đa Năng PH
Chủ trì: Trung tâm Đào tạo Thường xuyên ĐHĐN

Thứ sáu (19/05/2017)

14:00:
- Kiểm tra các hoạt động của Phòng Công tác HSSV
- Kiểm tra các hoạt động của bộ phận quản lý KTX
Thành phần: - Giám đốc;
- Đại diện Công đoàn PH;
- Trưởng/phó Phòng HC-TH
- Đơn vị được kiểm tra
Địa điểm: - Phòng Công tác HSSV; - KTX
Chủ trì: Giám đốc PH

Thứ bảy (20/05/2017)

08:00:
Giao ban Hợp tác quốc tế
Thành phần: - ĐHĐN: Giám đốc; Chánh VP; Ban HTQT; Đại diện Lãnh đạo: Ban TCCB, Ban PC&TĐ, Viện NC&ĐT Việt-Anh, Khoa ĐTQT;
- Các CSGDĐH thành viên: Đại diện BGH, Trưởng Phòng KH&HTQT;
- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: Đại diện BGĐ, Phụ trách HTQT;
- Khoa Y-Dược: Đại diện lãnh đạo phụ trách HTQT.
Địa điểm: Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn
Chủ trì: Giám đốc ĐHĐN
14:00:
- Kiểm tra các hoạt động của Tổ KĐCLGD và Khảo thí
- Kiểm tra các hoạt động của bộ phận quản lý nhà khách
Thành phần: - Giám đốc;
- Đại diện Công đoàn PH;
- Trưởng/phó Phòng HC-TH
- Đơn vị được kiểm tra
Địa điểm: - Tổ KĐCLGD và Khảo thí ; Phòng HC-TH
Chủ trì: Giám đốc PH
15:30:
Họp Đảng ủy ĐHĐN
Thành phần: Như bên
Địa điểm: Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn
Chủ trì: Bí thư Đảng ủy ĐHĐN

Chủ nhật (21/05/2017)

14:00:
- Kiểm tra các hoạt động của Phòng Đào tạo
- Kiểm tra các hoạt động của Phòng Khoa học và HTQT
Thành phần: - Giám đốc;
- Đại diện Công đoàn PH;
- Trưởng/phó Phòng HC-TH
- Đơn vị được kiểm tra
Địa điểm: - Phòng Đào tạo;- Phòng Khoa học và HTQT
Chủ trì: Giám đốc PH

Tuần 20

Thứ bảy (13/05/2017)

16:30:
- Họp HĐ xét tư cách dự thi tốt nghiệp đại học, hình thức đào tạo học từ xa cho lớp KL20.1DKT tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum;
- Họp HĐ xét tư cách dự thi tốt nghiệp đại học, hình thức đào tạo học từ xa cho lớp KT18.1, QT18.1NTH tại Trung tâm GDTX Ninh Thuận
Thành phần: - Theo QĐ số 6694/QĐ-ĐHĐN ngày 23/12/2015 của Giám đốc ĐHĐN;
- Theo QĐ số 6627/QĐ-ĐHĐN ngày 16/12/2015 của Giám đốc ĐHĐN.
Địa điểm: Phòng 207 Khu A - 41 Lê Duẩn
Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng

Chủ nhật (14/05/2017)

08:00:
Họp Giao ban tháng 1 và 2/2016
Thành phần: - Ban Giám đốc;
- Chủ tịch CĐ;
- Bí Thư Đoàn TN;
- Truởng/phó các phòng, khoa, tổ
Địa điểm: Phòng họp
Chủ trì: Giám đốc PH

Tuần 19

Thứ sáu (05/05/2017)

07:30:
Họp hướng dẫn xác định chỉ tiêu tuyển sinh 2016
Thành phần: - ĐHĐN: PGĐ Đoàn Quang Vinh; Lãnh đạo Ban ĐT; Đại diện lãnh đạo các Ban: KHTC, CSVC, TCCB;
- Các CSGDĐH thành viên: Đại diện BGH, Trưởng Phòng ĐT;
- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Viện NC&ĐT Việt-Anh, Khoa Y Dược, Khoa Giáo dục Thể chất: Đại diện Lãnh đạo đơn vị; Trưởng Phòng ĐT.
Địa điểm: Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn
Chủ trì: PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Đoàn Quang Vinh
14:00:
Họp Đảng ủy PH
Thành phần: - Như bên
- Mời BTCB Giảng viên, BTCB Sinh viên
Địa điểm: Phòng Họp
Chủ trì: Bí Thư Đảng ủy PH
19:00:
Kiểm điểm cá nhân khoa KT-NN
Thành phần: - Như bên;
- Mời Đại diện Ban Giám đốc PH
Địa điểm: Phòng họp
Chủ trì: Phó Trưởng Khoa KT-NN

Thứ bảy (06/05/2017)

08:00:
Kiểm điểm cá nhân Chi bộ GV
Thành phần: - Như bên;
- Mời Đại diện Đảng ủy PH
Địa điểm: Phòng Họp
Chủ trì: Bí Thư CB Giảng viên
09:30:
Giao ban công tác Văn phòng Đảng ủy ĐHĐN
Thành phần: - Cán bộ VP Đảng ủy ĐHĐN và các Đảng ủy, Chi ủy cơ sở;
- Đ/c Đảng ủy viên, Chi ủy viên phụ trách công tác VP các Đảng ủy, Chi ủy cơ sở
Địa điểm: Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn
Chủ trì: Chánh VP Đảng ủy ĐHĐN
14:00:
Giao ban công tác Tuyên huấn Đảng uỷ ĐHĐN
Thành phần: - Ủy viên Ban Tuyên huấn Đảng uỷ ĐHĐN;
- Các đ/c phụ trách công tác Tuyên huấn và DLXH các Đảng uỷ, Chi uỷ cơ sở;
- Các đ/c phụ trách công tác Tuyên huấn và DLXH các tổ chức đoàn thể ĐHĐN (Công đoàn, Đoàn TN, Hội CCB), Trưởng Ban CT HSSV;
- Các đ/c Báo cáo viên Đảng ủy ĐHĐN;
- Các đ/c Cộng tác viên Dư luận XH ĐHĐN.
Địa điểm: Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn
Chủ trì: Trưởng ban Ban Tuyên huấn Đảng uỷ ĐHĐN
15:30:
Giao ban công tác UBKT Đảng uỷ ĐHĐN
Thành phần: - Ủy viên UBKT Đảng ủy ĐHĐN;
- Chủ nhiệm UBKT các Đảng ủy, Chi ủy cơ sở.
Địa điểm: Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn
Chủ trì: Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy ĐHĐN

Tuần 17

Thứ ba (18/04/2017)

08:00:
Họp giao ban công tác tài chính quý IV/2015
Thành phần: - ĐHĐN: Giám đốc; Lãnh đạo, Kế toán trưởng và chuyên viên Ban KHTC;
Địa điểm: Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn
Chủ trì: Giám đốc ĐHĐN
15:00:
Họp Đảng ủy Phân hiệu
Thành phần: Như bên
Địa điểm: Phòng họp
Chủ trì: Bí Thư Đảng ủy PH

Tuần 16

Chủ nhật (16/04/2017)

07:00:
Hoàn thành đầy đủ biểu mẫu dưới đây để thêm lịch tuần
Hoàn thành đầy đủ biểu mẫu dưới đây để thêm lịch tuần
Hoàn thành đầy đủ biểu mẫu dưới đây để thêm lịch tuần
Thành phần: Hoàn thành đầy đủ biểu mẫu dưới đây để thêm lịch tuần
Địa điểm: Hoàn thành đầy đủ biểu mẫu dưới đây để thêm lịch tuần
Chủ trì: Hoàn thành đầy đủ biểu mẫu dưới đây để thêm lịch tuần
08:00:
dưới đây để thêm lịch tuần
Thành phần: dưới đây để thêm lịch tuần
Địa điểm: dưới đây để thêm lịch tuần
Chủ trì: dưới đây để thêm lịch tuần
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây